Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Asaphidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Asaphidion pallipes (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1032487    taxon code: 99
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Asaphidion pallipes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 118
 • Publications: 58
 • Collections: 13
 • Publication authors: 59
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Gatunek europejski, na północy daleko przekraczający koło podbiegunowe, znany również z Syberii i Kaukazu. Zamieszkuje pobrzeża większych rzek, jezior, mórz, dołów po wybranej glinie lub żwirze, spotykany w miejscach zacienionych na glebach piaszczystych z domieszka gliny lub iłu.

Illustrations
... browse
Asaphidion
pallipes
External data sources