Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Licininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Licininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Badistergenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Baudiasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Badister (Baudia) dilatatus M. Chaudoir, 1837
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003205    taxon code: 368
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Badister dilatatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 150
 • Publications: 30
 • Collections: 6
 • Publication authors: 27
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony od południowej Francji, środkowych Włoch oraz Grecji, przez Europę Środkową do południowej części Fennoskandii nadto notowany z Kaukazu i zachodniej Syberii. Zamieszkuje bardzo wilgotne i zacienione pobrzeża wód stojących, zarówno dużych jezior jak i zupełnie małych kałuż, spotykany często wśród mchu i pod liśćmi w towarzystwie Badister (Baudia) peltatus (Panz.).

Illustrations
... browse
Badister
dilatatus
External data sources