Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Trechinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Bembidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Bembidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bembidiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Metallinasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bembidion (Metallina) properans (J.F. Stephens, 1828)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002032    taxon code: 110
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Bembidion properans - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 545
 • Publications: 105
 • Collections: 9
 • Publication authors: 102
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek palearktyczny, sięgający w Europie od Portugalii, Włoch i Grecji do południowej części Fennoskandii, poza tym wykazany z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syberii oraz zawleczony do wschodniej Kanady. Zasiedla wilgotne gleby gliniaste i piaszczysto-gliniaste na otwartych miejscach.

Illustrations
... browse
Bembidion
properans
External data sources