Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bruchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Bruchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Bruchinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Bruchusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bruchus affinis J.A. Frölich, 1799
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023931    taxon code: 4213
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Bruchus affinis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 56
 • Publications: 21
 • Collections: 6
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w trzech podgatunkach, z których podgatunek nominotypowy obejmuje zasięgiem większą część środkowej i południowej Europy, B. affinis ruthenicus Becker występuje w południowo-wschodniej części Europy Południowej, na Kaukazie, w Azji Środkowej i Syberii południowo-zachodniej. Trzeci podgatunek B. affinis monticola Bed. opisano z Afryki Północnej. W Polsce występuje podgatunek nominotypowy. Jest znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Żyje na grochu błękitnopurpurowym — Pisum arvense L. i na różnych gatunkach groszków — Lathyrus L.

Illustrations
... browse
Bruchus
affinis
External data sources