Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Sphodrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Calathinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Calathusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Neocalathussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Calathus (Neocalathus) micropterus (C. Duftschmid, 1812)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003921    taxon code: 320
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Calathus micropterus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 933
 • Publications: 191
 • Collections: 14
 • Publication authors: 142
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i północną Europę, w Skandynawii sięga aż do skrajnej północy, notowany też ze wschodniej części Francji, Włoch północnych, Bośni, Kaukazu i Syberii. Gatunek leśny, występujący na glebach różnych typów, zwłaszcza z bogatą warstwą próchniczną, spotykany częściej w lasach liściastych i mieszanych.

Illustrations
... browse
Calathus
micropterus
External data sources