Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ceutorhynchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ceutorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Calosirusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Calosirus terminatus (J.F.W. Herbst, 1795)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1045961    taxon code: 5625
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Calosirus terminatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 108
 • Publications: 61
 • Collections: 6
 • Publication authors: 46
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy; notowany ponadto z Danii i ze Skanii (południowej prowincji Szwecji) oraz Algierii i Maroka. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym niżu i wyżynach oraz w niższych położeniach górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z ośmiu krain. Występuje na suchych i wilgotnych terenach — na łąkach, pastwiskach, miedzach, przydrożach, rumowiskach, miejscach ruderalnych, w lasach i zaroślach. Żyje na różnych dzikich i uprawnych baldaszkowatych — Umbelliferae, jak pietruszka zwyczajna — Petroselinum sativum Hoffm., marchew zwyczajna — Daucus carota L., świerząbek gajowy — Chaerophyllum temulum L., szczwół plamisty — Conium maculatum L., trybula leśna — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., kminek zwyczajny — Carum carvi L. i seler zwyczajny — Apium graveolens L. Larwy w czerwcu-lipcu żerują w ogonkach liściowych i łodygach, rzadko w szyi korzeniowej. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie. Nowa generacja pojawia się od sierpnia. Ryjkowiec ten może wyrządzać szkody w uprawach marchwi, pietruszki, kminku i selerów.

Illustrations
... browse
Calosirus
terminatus
External data sources