Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Carabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Carabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Calosomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Campalitasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Calosoma auropunctatumspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Calosoma (Campalita) auropunctatum auropunctatum (J.F.W. Herbst, 1784)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1001296    taxon code: 11
taxonomy checked: YES
protection form: partial
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Calosoma auropunctatum auropunctatum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: districts — minimap
Statistics
 • Records: 130
 • Publications: 56
 • Collections: 5
 • Publication authors: 56
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Podgatunek znany z zachodniej, środkowej i południowej Europy, południowej części północnej Europy, zachodniej Azji i wschodniej części północnej Afryki. Drugi podgatunek, nominatywny, występuje w Podobszarze Śródziemnomorskim, na Maderze i Wyspach Kanaryjskich. Żyje na słabo zarośniętych miejscach, na piaszczystych polach i suchych łąkach. Omyłkowo podane przez Urbańskiego (1967b) stanowisko «Łowicz» odnosi się do miejscowości Łowin (Nizina Wielkopolsko-Kujawska).

External data sources