Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Carabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Carabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Carabusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Megodontussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Carabus violaceusspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Carabus (Megodontus) violaceus violaceus Linnaeus, 1758
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1001487    taxon code: 17
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Carabus violaceus violaceus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 996
 • Publications: 166
 • Collections: 14
 • Publication authors: 134
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek europejski, przekraczający na północy 70° szerokości geograficznej, znany również z zachodniej Syberii. Żyje w jasnych lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza na glebach humusowych. Występuje też ponad górną granicą lasu, np. w Tatrach w piętrze kosodrzewiny, a w Bieszczadach na połoninach.

External data sources