Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxytelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Thinobiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Carpelimusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Myopinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Carpelimus subterraneus (Smetana, 1960)
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1051200   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Carpelimus subterraneus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 76
 • Publications: 47
 • Collections: 2
 • Publication authors: 47
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony głównie w północnej i środkowej Europie, na południe sięgający do Francji, Włoch i północnej części Półwyspu Bałkańskiego; na ogół dość pospolity, ale w miarę posuwania się z północy na południe coraz rzadziej spotykany. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie notowany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje na wilgotnych miejscach, na pobrzeżach wód, łąkach, obrzeżach lasu, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, opadłym listowiem i płatami mchu.

External data sources