Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Meloidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Meloinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cerocominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cerocomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Cerocomasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cerocoma (Cerocoma) dahlii E.G. Kraatz, 1863
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1039086    taxon code: —(3908d)
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Cerocoma dahlii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 7
 • Publications: 2
 • Collections: no data
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rozmieszczenie gatunku jest poznane niedostatecznie mimo, że od opisania jego z Rumunii upłynęło przeszło 120 lat. Pewne, nieliczne jego stanowiska są znane z Austrii, Kaukazu, Azji Mniejszej, Armenii i Izraela. W Polsce nie występuje. Nie jest wiadomo na jakiej podstawie M. Łomnicki podał ogólnikową wzmiankę o występowaniu w Warszawie. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane.

External data sources