Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chrysomelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Doryphorinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Chrysolininasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Chrysolinagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Anopachyssubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 14. Chrysolina asclepiadisspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Chrysolina (Anopachys) asclepiadis bohemica (J. Müller, 1948)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1024560    taxon code: 4393
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Chrysolina asclepiadis bohemica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 4
 • Publications: 4
 • Collections: 1
 • Publication authors: 7
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony głównie we wschodniej części Palearktyki od dorzecza Wołgi do Japonii, na zachód docierający do wschodnich obszarów Europy Środkowej. W Polsce nie był stwierdzony w sposób pewny. Wzmianka sprzed przeszło 150 lat o występowaniu w Raciborzu, jak również informacja sprzed kilkudziesięciu lat o znalezieniu tego gatunku pod Warszawą, nie znalazły potwierdzenia. J. Gerhardt (1910) nie podał tego gatunku w spisie chrząszczy śląskich, a M. Łomnicki (1913) i A. Warchałowski (1973) nie zaliczyli Ch. (A.) aurichalcea (Mann.) do fauny krajowej. Jako rośliny żywicielskie podawano ciemiężyk białokwiatowy — Vincetoxicum officinale Mnch. i złocień właściwy — Chrysanthemum leucanthemum L. Rośliny te w Polsce są rozpowszechnione na niżu i w górach, więc istnieje możliwość występowania tego gatunku chrząszcza w naszym kraju.

External data sources