Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Chrysomelinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Doryphoriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chrysolininapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Chrysolinarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Anopachyspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 14. Chrysolina asclepiadisgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Chrysolina (Anopachys) asclepiadis bohemica (J. Müller, 1948)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1024560    kod taksonu: 4393
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chrysolina asclepiadis bohemica - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 4
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 7
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony głównie we wschodniej części Palearktyki od dorzecza Wołgi do Japonii, na zachód docierający do wschodnich obszarów Europy Środkowej. W Polsce nie był stwierdzony w sposób pewny. Wzmianka sprzed przeszło 150 lat o występowaniu w Raciborzu, jak również informacja sprzed kilkudziesięciu lat o znalezieniu tego gatunku pod Warszawą, nie znalazły potwierdzenia. J. Gerhardt (1910) nie podał tego gatunku w spisie chrząszczy śląskich, a M. Łomnicki (1913) i A. Warchałowski (1973) nie zaliczyli Ch. (A.) aurichalcea (Mann.) do fauny krajowej. Jako rośliny żywicielskie podawano ciemiężyk białokwiatowy — Vincetoxicum officinale Mnch. i złocień właściwy — Chrysanthemum leucanthemum L. Rośliny te w Polsce są rozpowszechnione na niżu i w górach, więc istnieje możliwość występowania tego gatunku chrząszcza w naszym kraju.

Zewnętrzne źródła danych