Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Papilionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Pieridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Coliadinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Coliasgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Colias hyale (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1203382    taxon code: 2056
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Colias hyale - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 4639
 • Publications: 5
 • Collections: 14
 • Publication authors: 6
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 18

Taxon description
Rozpoznawanie i obserwowanie: Wyraźny dymorfizm płciowy. Tło wierzchu skrzydeł jasnożółte u samców, a białe u samic. To samo dotyczy spodu skrzydeł przednich, a spód tylnych skrzydeł jest tego samego żółtego koloru u obu płci. Samce latają szybko i zdecydowanie w poszukiwaniu samic. Dość dobrze można je rozpoznać w locie, ich bladożółty kolor odróżnia je od bielinków, a z bliska widać czarne obrzeża skrzydeł, które nie występują u bielinków. Siarecznik jest jedynym szlaczkoniem stwierdzonym w północnej Polsce, więc jego identyfikacja nie jest w zasadzie trudna. Problem z szlaczkoniami jednak polega na tym, że zawsze siedzą z zamkniętymi skrzydłami, a wzór na spodniej stronie skrzydeł u wielu tych gatunków jest bardzo podobny. Cechy diagnostyczne znajdują się na wierzchniej stronie skrzydeł. Podczas zalotów samiec i samica pokazują wierzch skrzydeł. Ponieważ jednak rzadko widuje się takie zaloty, żeby potwierdzić oznaczenie gatunku, trzeba złapać motyla siatką i dokładnie go obejrzeć. Warto o tym pamiętać, bo w przyrodzie wszystko jest możliwe, i nigdy nie wiadomo, czy jakiś inny gatunek szlaczkonia nie zalatuje do nas.
Rozwój motyla: Samica składa jaja na wierzchu liścia, preferowane są miejsca otwarte i nasłonecznione, z roślinnością mało zwartą. Gąsienice żywią się liśćmi, potem przepoczwarczają się na roślinie, zazwyczaj w pobliżu ziemi. Zimuje młoda gąsienica.
Okres lotu motyla: Dwa pokolenia w roku: I/V – 2/VI i 2/VII – 2/XI.
Siedliska: Tereny otwarte – ugory i miejsca ruderalne, przydroża/przytorza, zarośla, suche i wilgotne łąki.

External data sources