Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cantharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Cordicantharisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Cordicantharis cyanipennis F. Faldermann, 1835
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1031664    taxon code: 2906
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Cordicantharis cyanipennis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 147
 • Publications: 46
 • Collections: 7
 • Publication authors: 35
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony od Fennoskandii i Karelii przez środkową część Europy aż do górskich obszarów Francji (bez Pirenejów), Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych miejscowości w różnych częściach kraju, na niżu na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, liczniejszy w reglach tatrzańskich. Występuje głównie w górach i ich przedgórzach, z niżu północnoeuropejskiego jest notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są dobrze poznane. Chrząszcze pojawiają się od maja i są poławiane do sierpnia, w wyższych partiach górskich pojedynczo jeszcze we wrześniu i październiku.
Gatunek charakterystyczny dla buczyn i grądów przedgórzy i niższych gór, bardzo rzadki na niżu Polski. Stanowisko w Regułach k. Warszawy (Obarski 1960) jest wątpliwe, ponieważ gatunek ten preferuje naturalne zbiorowiska leśne i złowienie go w uprawach roślin baldaszkowych jest mało prawdopodobne. Brak okazów dowodowych.
Biologia właściwie nie jest znana. Belling (1885) podaje tylko, że wyhodował imagines z poczwarek znalezionych w glebie lasów liściastych.
W katalogu Lundberga (1986) podany z Danii, Norwegii, Finlandii, Karelii i krajów nadbałtyckich. Według delkeskampa (1977) występuje na południu Europy we Francji i Włoszech oraz w Armenii i Iranie. Znany ze strefy leśnej Ukraińskich Karpat (dolin, sergijenko 1988), a na zachód od Polski, ze Szwajcarii Saksońskiej (Witsack, Krause 1978). Litwa, okolice Wilna (coll. ST), Słowacja, góry Mała Fatra (coll. AK.).

Illustrations
... browse
Ancistronycha
violacea
External data sources