Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Denticollinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Denticollinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hemicrepidiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Crepidophorusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Crepidophorus mutilatus (W.G. Rosenhauer, 1847)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015427    taxon code: 2835
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Crepidophorus mutilatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 103
 • Publications: 36
 • Collections: 3
 • Publication authors: 35
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rzadki gatunek o zasięgu występowania ograniczonym do krajów Europy Środkowej, wykazywany poza tym z nielicznych stanowisk we wschodniej Francji, jednej prowincji Finlandii i z czterech prowincji Szwecji. Z powodu skrytego trybu życia i krótkiego okresu pojawu spotykany na ogół wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo, jako postać imaginalna. W Polsce jest nadzwyczaj rzadkim chrząszczem, notowanym tylko z sześciu krain, przy czym został omyłkowo wykazany przez K. Stefka (1939) z Dąbrowy Górniczej na podstawie błędnie oznaczonego Pseudathous niger (L.), co stwierdzono na podstawie okazu dowodowego znajdującego się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (B. Burakowski*). Cykl rozwojowy trwa co najmniej trzy lata. Larwa żyje przeważnie w drzewach żyjących, zasiedlając martwe, miękkie fragmenty drewna, zwłaszcza na wewnętrznych ścianach dziupli oraz wilgotną, sproszkowaną próchnicę wewnątrz dziupli. Próchnica ta powstaje skutkiem żerowania larw drewno- i próchnożernych takich chrząszczy, jak Prionychus ater (Fabr.) i Mycetochara sp. z rodziny cisawkowatych (Alleculidae) oraz gatunków z rodzajów Rhyncolus Germ. i Cossonus Clairv. z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). Larwa jest bardzo drapieżna, napada na larwy i poczwarki wymienionych chrząszczy oraz na inne owady drążące korytarze i komory w drewnie; wykazuje ona bardzo dużą żarłoczność i w braku pożywienia przejawia kanibalizm, powodując silną redukcję osobników własnej populacji. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu-maju. Imago poławiano od maja do lipca w murszu drzew liściastych. Chrząszcze prowadzą skryty tryb życia — nie znajdowano ich nigdy na roślinach zielnych i kwiatach.

Illustrations
... browse
Crepidophorus
mutilatus
External data sources