Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Denticolliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Hemicrepidiinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Crepidophorusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Crepidophorus mutilatus (W.G. Rosenhauer, 1847)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015427    kod taksonu: 2835
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Crepidophorus mutilatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 103
 • Publikacje: 36
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 35
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Rzadki gatunek o zasięgu występowania ograniczonym do krajów Europy Środkowej, wykazywany poza tym z nielicznych stanowisk we wschodniej Francji, jednej prowincji Finlandii i z czterech prowincji Szwecji. Z powodu skrytego trybu życia i krótkiego okresu pojawu spotykany na ogół wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo, jako postać imaginalna. W Polsce jest nadzwyczaj rzadkim chrząszczem, notowanym tylko z sześciu krain, przy czym został omyłkowo wykazany przez K. Stefka (1939) z Dąbrowy Górniczej na podstawie błędnie oznaczonego Pseudathous niger (L.), co stwierdzono na podstawie okazu dowodowego znajdującego się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (B. Burakowski*). Cykl rozwojowy trwa co najmniej trzy lata. Larwa żyje przeważnie w drzewach żyjących, zasiedlając martwe, miękkie fragmenty drewna, zwłaszcza na wewnętrznych ścianach dziupli oraz wilgotną, sproszkowaną próchnicę wewnątrz dziupli. Próchnica ta powstaje skutkiem żerowania larw drewno- i próchnożernych takich chrząszczy, jak Prionychus ater (Fabr.) i Mycetochara sp. z rodziny cisawkowatych (Alleculidae) oraz gatunków z rodzajów Rhyncolus Germ. i Cossonus Clairv. z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). Larwa jest bardzo drapieżna, napada na larwy i poczwarki wymienionych chrząszczy oraz na inne owady drążące korytarze i komory w drewnie; wykazuje ona bardzo dużą żarłoczność i w braku pożywienia przejawia kanibalizm, powodując silną redukcję osobników własnej populacji. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu-maju. Imago poławiano od maja do lipca w murszu drzew liściastych. Chrząszcze prowadzą skryty tryb życia — nie znajdowano ich nigdy na roślinach zielnych i kwiatach.

Zewnętrzne źródła danych