Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Crypturginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Crypturgusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Crypturgus cinereus (J.F.W. Herbst, 1794)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027667    taxon code: 4798
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Crypturgus cinereus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 214
 • Publications: 85
 • Collections: 3
 • Publication authors: 58
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Francji po Daleki Wschód i od Laponii po Afrykę Północną. Skrycik szary w Polsce jest rozpowszechniony zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, wszędzie pospolity; nie notowany jeszcze tylko z Pobrzeża Bałtyku, Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Spotykany najczęściej pod korą sosny i świerku, rzadziej jodły, modrzewia, wejmutki i sosny czarnej. Wśród na ogół szkodliwych korników skrycik spełnia pożyteczną rolę w gospodarce leśnej, gdyż korzystając z nisz jajowych innych korników, niszczy w nich zwykle jaja gospodarza. Skrycik sam nie wgryza się pod korę, lecz korzysta z otworu i chodnika już istniejącego innych korników podkorowych. Chodnik macierzysty wydrąża z niszy jajowej gospodarza. Żerowisko jest drzewiasto rozgałęzione.

External data sources