Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agrypninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agrypninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Danosomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014953    taxon code: 2795
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Danosoma fasciata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 112
 • Publications: 35
 • Collections: 6
 • Publication authors: 41
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony głównie w Europie północnej i na Syberii oraz w górskich obszarach Europy Środkowej; wykazywany ponadto z Pirenejów, Alp, południowych Karpat i Rodopów. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w Sudetach i Beskidach Zachodnich. Wzmianki sprzed przeszło stu laty o występowaniu na Pojezierzu Mazurskim wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Wykazany z Florianki na Roztoczu przez Sz. Tenenbauma (1913), ale z powodu braku okazu dowodowego w zbiorze tego autora K. Strawiński (1954) sądził, że dane z Florianki polegają na pomyłce. Jednak wzmianka odnośnie Roztocza ma chyba uzasadnienie, gdyż w innym zbiorze, kolekcji F. Fejfera, przechowywanym również w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, znajduje się jeden okaz z tej miejscowości zaetykietowany datą 18 IX 1913 (B. Burakowski*). Stanowisko to, daleko odsunięte od obszaru zwartego występowania gatunku, wymaga jednak dalszej weryfikacji. Zasiedla martwe drewno drzew iglastych na miejscach nasłonecznionych. Cykl rozwojowy kilkuletni. Larwy bardzo drapieżne, napadają na niższe postacie rozwojowe owadów, zwłaszcza chrząszczy z rodziny Cerambycidae. Larwy żerują pod obluźnioną korą grubych pniaków oraz pni leżących na ziemi, niekiedy wdrażają się głęboko w zmurszałe drewno, ale przed przepoczwarczeniem wędrują ku zewnętrznym warstwom drewna, gdzie larwa buduje pod koniec lata komorę poczwarkową. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju i przeżywają do sierpnia. W ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia, chroniąc się w szczelinach drzew, przy pięknej pogodzie odbywają loty w godzinach przedwieczornych.

Illustrations
... browse
Danosoma
fasciata
External data sources