Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Dryocoetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Dryocoetesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Dryocoetes autographus (J.T.C. Ratzeburg, 1837)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027686    taxon code: 4795
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Dryocoetes autographus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 289
 • Publications: 108
 • Collections: 5
 • Publication authors: 70
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozsiedlony gatunek w całej Europie oraz Azji Północnej po Koreę i Japonię. Drzewożerek jednożerny jest w Polsce rozpowszechniony na całym niżu i podgórzach, w górach spotykany lokalnie. Głównym żywicielem jest świerk, rzadziej sosna, jodła, modrzew, kosodrzewina, limba i wejmutka. Opada zwykle pniaki i leżaninę. Chodnik macierzysty najczęściej jednoramienny, podłużny, nieznacznie zaznaczony w drewnie.

Illustrations
... browse
Dryocoetes
autographus
External data sources