Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Geometroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Geometridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Larentiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Epirrhoegenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1204027    taxon code: 2324
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Epirrhoe rivata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 12
 • Publications: 1
 • Collections: 4
 • Publication authors: 1
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 6

Taxon description
Gatunek rzadszy od poprzedniego (Epirrhoë alternata), żeruje na przytuliach w podobnych środowiskach i w tym samym czasie. Drugie pokolenie występuje rzadko i tylko w miejscach ciepłych, nagrzanych słońcem. Zimują poczwarki w oprzędach na ziemi lub płytko w ziemi.
[59: Epirrhoë rivata (Huebner 1809-1813) – paśnik podobniak]

External data sources