Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Eucnemidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Melasinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Epiphaninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Hylisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Hylis cariniceps (E. Reitter, 1902)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014871    taxon code: 5872 (2884c)
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Hylis cariniceps - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 10
 • Publications: 8
 • Collections: no data
 • Publication authors: 9
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany z Chorwacji, szeroko rozprzestrzeniony w Europie od południowych części Anglii i Fennoskandii, przez całą środkową część kontynentu po Jugosławię i Grecję. Na ogół rzadko i sporadycznie poławiany, częściej występuje w północnej części areału. W Europie Środkowej wykazywany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk; w Polsce notowany z dwu krain. Rozwój larwalny odbywa w rozkładającym się, miękkim i wilgotnym drewnie drzew liściastych, rzadko w drewnie świerków — Picea Dietr.

Illustrations
... browse
Hylis
cariniceps
External data sources