Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cleroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Malachiidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Malachiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Malachiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Malachiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Malachiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Malachius (Malachius) bipustulatus (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1017582    taxon code: 3178
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Malachius bipustulatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 245
 • Publications: 54
 • Collections: 9
 • Publication authors: 52
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie, docierający na północ do koła podbiegunowego, notowany poza tym z Syberii i Azji Mniejszej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Rozwój larwalny odbywa w zmurszałym drewnie, pod odstającą korą, w chodnikach larw chrząszczy podkorowych, w łodygach bylin i roślin dwuletnich, na przykład różnych gatunków z rodzaju malina — Rubus L., bylica — Artemisia L. i żmijowiec — Echium L. Larwy są drapieżne i odżywiają się drobnymi owadami. Cykl rozwojowy jednoroczny — larwa zimuje, przepoczwarzenie następuje w kwietniu — maju, a stadium poczwarki trwa około dwóch tygodni. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju — czerwcu i są poławiane do sierpnia.

Illustrations
... browse
Malachius
bipustulatus
External data sources