Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Lamiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Monochaminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Monochamusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Monochamussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Monochamus sartorspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Monochamus (Monochamus) sartor sartor (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1052888    taxon code: 4162
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Monochamus sartor sartor - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 162
 • Publications: 61
 • Collections: 14
 • Publication authors: 57
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 4

Taxon description
Rozsiedlenie tego gatunku wiąże się z południowo-zachodnim zasięgiem świerka w Europie; jest on rozmieszczony od wschodniej Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Jugosławii, Rumunii do krajów środkowoeuropejskich po przykarpacką Ukrainę, poza tym jako importowany notowany z Wysp Brytyjskich, Danii i Finlandii. W obrębie swego zasięgu spotykany jest rzadko i sporadycznie na terenach nizinnych, częściej w górach, gdzie dociera do około 1800 m n. p. m. W Polsce zasiedla zwarcie lasy górskie, z innych rejonów jest znany z nielicznych stanowisk, przy czym stałe występowanie w okolicach Warszawy zakwestionowali B. Burakowski i E. Nowakowski (1981b). Rójka chrząszczy rozpoczyna się od połowy czerwca i trwa przez lipiec, a pojedyncze osobniki spotykano jeszcze w sierpniu. Samica składa jaja na całej długości strzały świerków — Picea Dietr., osłabionych żerem innych owadów lub obumarłych na skutek porażenia przez opieńkę miodową — Armillariella mellea (Vahl.) P. Karst oraz na nie okorowanych, powalonych czy ściętych pniach, złomach, śniegołomach i wiatrowałach. Młode larwy początkowo żerują pod korą, drążąc placykowate chodniki naruszające biel, następnie wgryzają się w drewno. Dalszy przebieg rozwoju jak u M. rosenmuelleri (Cederh.). Ze względu na głębokie żerowiska omawiany chrząszcz jest poważnym szkodnikiem technicznym drewna. Chrząszcze są bardzo aktywne w słoneczną pogodę, odbywają loty w poszukiwaniu drzew żywicielskich, na których szybko biegają w górę i w dół, kopulując na ocienionej stronie pni stojących, a na stronie dolnej pni leżących. Poza tym jako drzewa żywicielskie larwy były podawane jodły — Abies Mill. i sosny — Pinus L.

Illustrations
... browse
Monochamus
sartor
sartor
External data sources