Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Platyninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Platynusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Platynussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Platynus (Platynus) assimilis (G. Paykull, 1790)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003478    taxon code: 348
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Platynus assimilis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 670
 • Publications: 120
 • Collections: 14
 • Publication authors: 111
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Szeroko rozpowszechniony gatunek palearktyczny, obejmujący swym zasięgiem prawie całą Europę (z wyjątkiej skrajnej północy), na wschód sięga do Leny i Amuru na Syberii oraz do Mongolii północnej, notowany też z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce wszędzie pospolity. Zasiedla wilgotne i zacienione miejsca zwłaszcza w lasach liściastych i mieszanych. Występuje głównie w pobliżu różnego typu wód, spotykany często gromadnie na zimowiskach pod obluźnioną korą pieńków i powalonych drzew.

Illustrations
... browse
Platynus
assimilis
External data sources