Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Polygraphinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Polygraphusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027584    taxon code: 4751
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Polygraphus poligraphus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 200
 • Publications: 131
 • Collections: 3
 • Publication authors: 84
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w środkowej i północnej części Europy, sięgający w Fennoskandii daleko poza kolo podbiegunowe, notowany ponadto z Syberii i Azji Mniejszej. Żeruje głównie na świerku, rzadziej jodle, limbie, modrzewiu i sośnie wejmutce. Opada usychające drzewa stojące i leżaninę, rzadziej drzewa zupełnie zdrowe, sadowi się zarówno na strzałach, jak i na gałęziach. Gatunek ten jest polifagiem; z komory godowej odchodzi 3-6 chodników macierzystych, długości do 6 cm. Żerowiska leżą w korze na różnych głębokościach i nieznacznie odbijają się w drewnie. Prawdopodobnie występują dwa pokolenia w roku; obserwowano rójkę chrząszczy w kwietniu i lipcu oraz zimujące larwy i postacie dojrzałe.

External data sources