Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scolytinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Scolytinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Scolytusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027825    taxon code: 4763
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Scolytus pygmaeus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 116
 • Publications: 73
 • Collections: 5
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową Europę oraz europejską część byłego ZSRR, wykazywany ponadto z południowej Szwecji. Ogłodek karzełek jest w Polsce dość rzadko spotykany zarówno na niżu, jak i w górach, notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Opada zarówno gałęzie, jak i strzały, głównie wiązu, rzadziej buka, graba, olszy, lipy, jawora, leszczyny i drzew owocowych. Komora godowa prosta lub zakrzywiona, odchodzący od niej chodnik macierzysty długości 4-10 cm skierowany ku górze, przebiega głównie w korze, częściowo odbijając się w bielu. Niekiedy występują 2 albo 3-4 chodniki macierzyste. W przypadku dwu chodników z komory godowej odchodzi jeden chodnik w górę, a drugi w dół; jeżeli występują trzy-cztery chodniki, to przebiegają one promieniście z komory godowej. Chodniki larwalne nieliczne, nierównej szerokości i długości do 4 cm, drążone są głównie w korze. Komory poczwarkowe są zakładane w bielu.

Illustrations
... browse
Scolytus
pygmaeus
External data sources