Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tachyporinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachyporinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sepedophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sepedophilus bipustulatus (J.L.C. Gravenhorst, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007849    taxon code: 1892
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Sepedophilus bipustulatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 74
 • Publications: 36
 • Collections: 6
 • Publication authors: 35
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Palearktyczny gatunek znany głównie ze środkowej Europy, na zachód docierający do Pirenejów we Francji, a na północ do Danii i południowej Szwecji. W obszarze zasiedlenia w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz rzadziej spotykany. Wykazany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje w starych drzewostanach, zwłaszcza bukowych. Żyje w hubach, zwłaszcza gatunków z rodzaju żagiew — Polyporus (Mich.) Fr.

Illustrations
... browse
Sepedophilus
bipustulatus
External data sources