Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Byrrhidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Byrrhinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Simplocariinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Simplocariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Simplocariasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Simplocaria (Simplocaria) metallica (J. Sturm, 1807)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014506    taxon code: 2594
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Simplocaria metallica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 46
 • Publications: 33
 • Collections: 3
 • Publication authors: 30
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek boreałno-alpejski, rozsiedlony aż do najdalszych krańców w Europie północnej oraz w górach Europy środkowej, gdzie jest jednak nadzwyczaj rzadko spotykany. W Polsce pewne stanowiska są na obszarze górzystym w południowej części kraju. Omyłkowo wykazany z Dąbrówna na Pojezierzu Mazurskim (Lentz 1879) na podstawie błędnego oznaczenia Porcinolus murinus (Fabr.) (Czwalina, 1885). O występowaniu w Prusach wątpi A. Horion (1955). Inne dane z Wybrzeża Bałtyku opierają się głównie na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i dlatego wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Bionomia słabo poznana; poławiany wśród mchów i kępek trawy.

Illustrations
... browse
Simplocaria
metallica
External data sources