Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bruchinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amblycerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Spermophaginasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Spermophagusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Spermophagus afghanicus L. Borowiec, 1985
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1023837   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Spermophagus afghanicus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 53
 • Publications: 31
 • Collections: 2
 • Publication authors: 26
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej części Palearktyki. W Polsce jest dość pospolity i choć nie był jeszcze notowany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Według L. Borowca (1983e) dawne dane z piśmiennictwa o występowaniu S. sericeus (Geoffr.) należy uznać za niepewne, gdyż nie był odróżniany od S. calystegiae (Lukj. et Ter-Min.), wobec czego wzmianki o występowaniu w niektórych krainach winny być potwierdzone nowymi materiałami. Larwy żerują w nasionach powojów — Convolvulus L. i jako jedyny gatunek ze strąkowców może spełniać pożyteczną rolę w uprawach roślin, ograniczając produkcję nasion tych uciążliwych chwastów.

Illustrations
... browse
Spermophagus
sericeus
External data sources