Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhamphinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Tachyergesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Tachyerges pseudostigma (Tempère, 1982)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046422    taxon code: 5706
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Tachyerges pseudostigma - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 180
 • Publications: 25
 • Collections: 5
 • Publication authors: 22
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Stosunkowo niedawno opisany gatunek, blisko spokrewniony z podobnym Tachyerges stigma (Germ.), z którym wspólnie jest szeroko rozmieszczony w Palearktyce; występuje we wszystkich krajach Europy Środkowej. Z Polski ogólnikowo podany przez autora przy opisie omawianego gatunku, następnie wykazany przez M. Wanata (1987b) z 14 krain na podstawie rewizji oznaczeń T. stigma (Germ.) w zbiorach muzealnych. Później inni autorzy potwierdzili jego występowanie w niektórych krainach. Biologia tego gatunku nie jest dokładnie poznana. Spotyka się go głównie na terenach wilgotnych na olszach — Alnus Mill., brzozach — Betula L., wierzbach — Salix L. i leszczynach — Corylus L.

Illustrations
... browse
Tachyerges
pseudostigma
External data sources