Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chrysomelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Timarchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Timarchagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Metallotimarchasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Timarcha (Metallotimarcha) metallica (Laicharting, 1781)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1024995    taxon code: 4366
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2010 wykaz: L. Borowiec
Data on distribution in Poland
Timarcha metallica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 97
 • Publications: 54
 • Collections: 5
 • Publication authors: 44
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zasiedlający środkową i południowo-wschodnią część Europy. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju; jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego chrząszcza w Płocku nie znalazła dotychczas potwierdzenia. Występuje na podgórzach i w niższych położeniach górskich sięgając do piętra alpejskiego. Spotykany od lipca do października na polanach leśnych, połoninach, ścieżkach i pod kamieniami. Żeruje na borówce czarnej — Vaccinium myrtillus L.

External data sources