Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Variimordagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Variimordasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Variimorda (Variimorda) briantea (Comolli, 1837)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020960    taxon code: 3812
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Variimorda briantea - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 45
 • Publications: 3
 • Collections: 3
 • Publication authors: 8
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w południowej Europie oraz w południowej części Europy środkowej, notowany poza tym z Kaukazu i Algierii. W Polsce stosunkowo niedawno odkryty na jednym stanowisku. Wymagania ekologiczne i bionomia tego gatunku nie są poznane. M. Tomalak (1977) znalazł ten gatunek w lipcu na kwiatach baldaszkowatych.

Illustrations
... browse
Variimorda
briantea
External data sources