Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Salpingidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Salpinginaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Vincenzellusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021951    taxon code: 3933
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Vincenzellus ruficollis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 85
 • Publications: 31
 • Collections: 7
 • Publication authors: 36
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony od Półwyspu Iberyjskiego aż do Ukraińskiej SRR na północ przez środkową część Europy docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i Szwecji południowej. W Polsce dość rzadko notowany, znany z siedmiu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk, lecz występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje głównie przedgórza, na terenach nizinnych spotykany lokalnie i dość rzadko. Występuje pod zmurszałą odstającą korą drzew liściastych, zwłaszcza brzóz i buków, znajdowany ponadto w stosach chrustu oraz w próchnicy i wśród opadłego listowia u podstawy pni drzew.

Illustrations
... browse
Vincenzellus
ruficollis
External data sources