Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Bubienko K., Ciepielewska D.
tytuł: Ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae) on the beaches of Gdańsk.
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 16strony: 119-125
cytacja skrócona: Bubienko et Ciepielewska 2010
BioMap ID: 17067