Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Coccinellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Coccinellinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Coccinelliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Adaliarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Adaliapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1019453    kod taksonu: 3606
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: P. Ceryngier
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Adalia decempunctata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 259
 • Publikacje: 91
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 77
 • Ilustracje (ikonografia): 3
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 17

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, rozsiedlony w prawie całej Europie prócz skrajnych obszarów północnych. W Polsce występuje pospolicie od Bałtyku aż po Tatry. Zasiedla tereny nizinne i górzyste do wysokości około 1500 m n.p.m. Występuje w zaroślach i lasach liściastych, na wyrębach i polanach śródleśnych, w parkach i na drzewach przydrożnych. Zimuje w ściółce pod opadłym listowiem.

Zewnętrzne źródła danych