Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1993
autorzy: Buchholz L., Bunalski M., Nowacki J.
tytuł: Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 6. Ocena stanu ekosystemów i perspektyw ich kształtowania się, na podstawie obserwacji entomologicznych, oraz wnioski dotyczące ochrony biocenoz.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 12zeszyt: 2strony: 125-136
cytacja skrócona: Buchholz et al. 1993
BioMap ID: 10523

pełny tekst: Pobierz