Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1997(1996)
autorzy: Buchholz L., Gruszka A., Tarnawski D.
tytuł: Nowe stanowiska Dromaeolus barnabita (Villa et Villa), Hylis olexai (Palm) i H. foveicollis (Thomson) (Coleoptera, Eucnemidae) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 15zeszyt: 4strony: 251 [166]
cytacja skrócona: Buchholz et al. 1997(1996)
BioMap ID: 844

pełny tekst: Pobierz