Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1990
autorzy: Bunalski M., Szwałko P.
tytuł: Nowe stanowiska rzadkich chrząszczy z podrodziny Aphodiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 9zeszyt: 1-2strony: 7-11
cytacja skrócona: Bunalski et Szwałko 1990
BioMap ID: 881

pełny tekst: Pobierz