Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1962
autor: Burakowski B.
tytuł: Biologia oraz opis larwy Ampedus elegantulus (Schönh.) (Coleoptera, Elateridae).
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 10strony: 47-62
cytacja skrócona: Burakowski 1962a
BioMap ID: 886