Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1981
autor: Cykowski R.K.
tytuł: Philopedon plagiatus Schall. (Col., Curculionidae) najliczniejszy fitofag wydm szarych Słowińskiego Parku Narodowego.
tytuł książki: Entomologia a gospodarka narodowa.
redaktor: Sierpiński S.wydawca: PWN, Warszawa-Wrocławstrony: 105-110
cytacja skrócona: Cykowski 1981
BioMap ID: 1304