Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1977
autorzy: Czarnecki A., Kamińska D.
tytuł: Dynamika fauny bezkręgowców ściółki grądu i boru w rezerwacie «Las Piwnicki» koło Torunia.
czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologiatom: 19strony: 97-106
cytacja skrócona: Czarnecki et Kamińska 1977a
BioMap ID: 1310