Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1958
autorzy: Czarnecki Z., Górny M.
tytuł: Obserwacje nad niszczeniem stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) przez szpaki (Sturnus vulgaris L.).
czasopismo: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślintom: 3strony: 31-34
cytacja skrócona: Czarnecki et Górny 1958
BioMap ID: 1311