Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1959
autor: Dąbrowski Z.
tytuł: Wczesne stadia rozwoju embrionalnego cetyńca większego Blastophagus piniperda L. (Coleoptera, Scolytidae).
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria nauk biologicznych, Zoologiatom: 4strony: 5-29
cytacja skrócona: Dąbrowski 1959
BioMap ID: 1428