Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1959
autor: Dziabaszewski A.
tytuł: Krzyżaki (Argiopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem.
czasopismo: Pr. Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar.tom: 3
cytacja skrócona: Dziabaszewski 1959a
BioMap ID: 19600