Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2007
autorzy: Gutowski J.M., Miłkowski M.
tytuł: Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) Puszczy Kozienickiej.
tytuł książki: XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Ochrona Owadów w Polsce „Różnorodność biologiczna owadów Polski – aktualny stan badań oraz perspektywy jej ochrony”, Poznań, 20-22 września 2007.
wydawca: Polskie Tow. Ent., Poznaństrony: 5-6
cytacja skrócona: Gutowski et Miłkowski 2007
BioMap ID: 14432