Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2002
autorzy: Luterek R., Kuźmiński R., Blask K., Makuch M., Harasimowicz H.
tytuł: Obserwacje nad występowaniem chrząszczy (Coleoptera) w Łagowskim Parku Krajobrazowym.
czasopismo: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Leśnictwotom: 40strony: 67-79
cytacja skrócona: Luterek et al. 2002a
BioMap ID: 20087