Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autorzy: Luterek R., Grzegorzek P.
tytuł: Obserwacje nad występowaniem chrząszczy Coleoptera w rezerwacie «Dębina».
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 13zeszyt: 1 (supl.)strony: 91-97
cytacja skrócona: Luterek et Grzegorzek 1995
BioMap ID: 5193