Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Mazur M.A., Gawroński R.
tytuł: Nowe i rzadkie dla Pojezierza Mazurskiego gatunki ryjkowców (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae).
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 27zeszyt: 3strony: 173-174 [488]
cytacja skrócona: Mazur et Gawroński 2008
BioMap ID: 11308

pełny tekst: Pobierz