Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 2013
autorzy: Mazur M., Kubisz D.
tytuł: Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera) w dolinie Wisły.
seria: Monografie Faunistycznetom: 26zeszyt: wydawca: Wydawnictwa ISEZ PAN, Kraków
cytacja skrócona: Mazur et Kubisz 2013
BioMap ID: 17244