Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Smardzewska-Gruszczak Z., Lechowski L.
tytuł: The true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Brzeźno nature reserve near Chełm.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: LXI zeszyt: 3strony: 89-97
cytacja skrócona: Smardzewska-Gruszczak et Lechowski 2006
BioMap ID: 13576